Pohled do minulosti

Historie hořovické jubilejní synagogy

Židé se v Hořovicích začali usazovat až po dlouhé třicetileté válce. V dochovaných písemnostech je zde uváděn rok 1662, v němž místní konšelé spolu se zámeckou vrchností vydali nařízení, že „Židé z okolních vesnic mohou přicházet do města jen v příležitosti týdenního trhu,...
Celý článek

Historie hořovického sboru

Přesné datum vzniku hořovického sboru, původně kazatelské stanice evangelického sboru v Rokycanech, neznáme, ale víme, že to bylo krátce po první světové válce, kdy se konala v Hořovicích první evangelizační shromáždění zásluhou kazatelů přicházejících z Plzně a z Prahy....
Celý článek

Novinky

Rozloučení s naším farářem

S hlubokou lítostí oznamujeme, že zemřel náš farář Samuel Hejzlar. Zveme na rozloučení, které proběhne i online 4. dubna v 15 hodin na Dobříši. Odkaz...
Celý článek