SBÍRKA NA GENERÁLNÍ OPRAVU STROPŮ A STŘECHY KOSTELA

Sbírka na generální opravu stropů a střechy kostela ČCE v Hořovicích (bývalé synagogy) byla vyhlášena v druhé polovině roku 2018 z důvodu havarijního stavu stropů a střechy objektu. Hlavní sál bude po dobu, než se dokončí opravy, z bezpečnostních důvodů uzavřen. Bohoslužby probíhají každou neděli od 8:30 v malé modlitebně.

Pomozte, prosím, obnovit spolkový život v tomto kostele se zajímavou historií. Hlavní sál je místem dění bohoslužeb, křtů, svateb, koncertů, vánočních her, výstav, přednášek a dalších akcí.

Svůj dar můžete poukázat na účet sboru: 2700412961/2010 s uvedením variabilního symbolu 408.

FARNÍ SBOR V DOBŘÍŠI VÁM SRDEČNĚ DĚKUJE ZA PODPORU V TOMTO ÚSILÍ!

 

 

Novinky