Biblické hodiny

Nepravidelně, přibližně 1x měsíčně se scházíme na biblické hodině. Téma je Modlitba páně - přijďte se zamyslet a diskutovat. Termíny hodin viz dobris.evangnet.cz/

Novinky