Otevřený kostel

Od 22. března 2019 chceme pravidelně otvírat prostory kostela pro veřejnost. Budeme se snažit držet takto každý druhý pátek. Otevřený kostel přináší: prostor pro společenství, diskuze, společné modlitby, čtení Písma, půjčení nebo zakoupení křesťanské literatury. 
Zveme vás srdečně do otevřeného kostela.
 
...)Otevřený kostel
(prostor pro společenství,
diskuze, společné modlitby,
čtení Písma, půjčení nebo
zakoupení křesťanské literatury,
...)

Novinky