Zpívání v kostele

Každých 14 dní probíhá nácvik zpěvu duchovních písní s p. Irmannem, zpívání je otevřeno všem.

Novinky