Sborový výlet na velikonoční pondělí

Zveme členy a přátele sboru o velikonočním pondělí na výlet na vrch Velíz u Kublova s odbornou přednáškou archeologa Tomáše
Polišenského „Pohanský kontext posvátného místa až do křesťaské doby“. 


Účastníci se dopraví vlastními auty, předpokládaný sraz v Kublově u školy v 9:00. 
Posléze se pro zájemce nabízí i návštěva rozhledny na Krušné hoře.

rozhledny na Krušné hoře (609m).výlet na vrch Velíz u Kublova s odbornou přednáškou T.
Polišenského „Pohanský kontext posvát. místa až do křesťaské doby“. Účastníci se dopraví vl.
auty, předpokládaný sraz v Kublově u školy v 9:00. Posléze se pro zájemce nabízí i návštěva
rozhledny na Krušné hoře (609m).

Novinky