Akce do konce roku Dobříš + Hořovice

Milé sestry , milí bratři ,
posílám nové informace - co nás čeká v nejbližších dnech:

16.10. staršovstvo od 19:30 na faře
25.10. v 19:30 "Třicátníci" u J. Žákové
27.10. od 10:00 brigáda na zateplení stropu kostela  na Dobříši
28.10. Oslava reformace, bohoslužby - kážu já a od 15:00 se těšíme na Víťu Marčíka seniora s jeho podáním Labyrintu světa a ráje srdce

4.11.  řádné bohoslužby s vysluhováním VP
10.11. konvent 
11.11. řádná bohoslužba v Hořovicích od 8:30 , káže br. Živný, a na Dobříši bude rodinná bohoslužba
13.11. staršovstvo od 19:30 na faře
17.11. od 10:00 brigáda v Hořovicích - na zahradě a v kostele
18.11. v Hořovicích proběhne setkání členů Kaz.stanice na téma generální oprava stropů a střechy tamního kostela
21.11. setkání seniorů na faře, v obvyklou dobu 14:00
25.11. řádné bohoslužby a na faře na Dobříši další Výtvarné odpoledne pro děti
30.11.  adventní návštěva s bohoslužbou  - Domov seniorů v Březnici, odjezd od fary již v 8:40
30.11.  na faře od 16:00 výroba adv. věnců a ozdob na faře

2.12. I. Adventní, řádné bohoslužby s vysluhováním VP
9.12. II. Adventní, řádné bohoslužby
11.12. staršovstvo od 19:30 na faře
16.12. III. Adventní, od 10:00 Vánoční hra v Hořovicích
23.12. společné bohoslužby na Dobříši: IV. Adventní, od 10:30 pásmo dětí a Vánoční hra
25.12. bohoslužby s VP, Dobříš i Hořovice
30.12. bohoslužby s VP, Dobříš i Hořovice

III. Adventní - Vánoční hra v Hořovicích
10:0

přeji Vám požehnaný , krásně vybarvený čas podzimní

Samuel Hejzlar,
Váš farář

Novinky